Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
17. července 2018 ..:: Home ::..   Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

AC Firenze se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web AC Firenze a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu AC Firenze souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

AC Firenze shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. AC Firenze také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na AC Firenze automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou AC Firenze využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu AC Firenze.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu AC Firenze, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: AC Firenze nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

AC Firenze doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na AC Firenze. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. AC Firenze nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo AC Firenze a rodinu webů AC Firenze.

Použití osobních informací

AC Firenze shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu AC Firenze a k poskytování služeb, o které jste požádali. AC Firenze také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z AC Firenze a jeho přidružených částí. AC Firenze vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. AC Firenze neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. AC Firenze Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc AC Firenze může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb AC Firenze a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

AC Firenze nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

AC Firenze udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu AC Firenze za účelem zjištění, jaké služby AC Firenze jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům AC Firenze, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web AC Firenze prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící AC Firenze nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku AC Firenze a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů AC Firenze nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web AC Firenze používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky AC Firenze nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti AC Firenze, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb AC Firenze nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

AC Firenze zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. AC Firenze uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

AC Firenze vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se AC Firenze nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte AC Firenze na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) Azione Cattolica - Presidenza Diocesana di Firenze 2000-2005   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation